V červenci zveřejnila Evropská komise změnu cílových termínů registrace
do EUDAMED. Tyto termíny byly posunuty o 1 rok:

https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-07/md_eudamed_timeline_en.pdf

Na našem semináři Interní audit důkazů o plnění požadavků na bezpečnost a
účinnost v prostředí MDR
, který proběhl 22.06.2022,
byly uvedeny termíny harmonogramu registrace do EUDAMED, které již tedy neplatí.