Nabízíme zajištění interních, zákaznických a dodavatelských auditů v oblastech:

  • Systému managementu kvality zdravotnických prostředků podle ČSN EN ISO 13485:2016 ed.2
  • Kvality podle ČSN EN ISO 9001: 2016 pro oblast zdravotnictví
  • Plnění legislativních požadavků zdravotnických prostředků