Poslední dva přednášející dnes předstoupili před účastníky cyklu seminářů zaměřených na interní audity v prostředí MDR.

MUDr. Markéta Janatová, CPS, I.LF UK Praha, a Ing. Jan Štěrba, MBA, ze společnosti LINET, s. r. o.,
svým posluchačům předali své znalosti spojenés otázkou interních auditů plnění požadavků
na bezpečnost a účinnost v prostředí MDR.

Dnešním seminářem byl zakončen další z cyklu seminářů, který se zabýval problematice spojené
s implementací Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017
o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002
a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS.

Ing. Jan Štěrba, MBA
MUDr. Markéta Janatová
Ing. Jan Štěrba, MBA, při přednášce své kolegyně MUDr. Janatové

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *