Vážení,

rádi bychom Vás ve středu dne 15.02. 2023 pozvali na odborný seminář na téma „Naplnění požadavků zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích v praxi“ pořádaný Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Seminář bude zaměřen na implementaci zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a jeho návaznosti na Nařízení (EU) 2017/745. Část semináře bude také věnována systémům používaných v oblasti zdravotnických prostředků.

V rámci tohoto semináře nám své cenné podněty a zkušenosti přednesou pan Mgr. Martin Dymáček, LL. M. (Advokát, M2A Partners, advokátní kancelář, Praha), paní Mgr. Petra Remešová (Vedoucí oddělení systémů, Sekce regulace zdravotnických prostředků, SÚKL) a pan Ing. Milan Šantrůček (Inspektor oddělení kontroly zdravotnických prostředků, Sekce regulace
zdravotnických prostředků, SÚKL).

Kapacita semináře je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím emailu mdr@fbmi.cvut.cz.
Poslední termín pro zaslání přihlášky na seminář je 10. února 2023.

Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte nás.

Budeme se na Vás těšit!
Tým AdviMed