Pro každý zdravotnický prostředek musí výrobce vytvořit a uchovávat dokumentaci.
Součástí této dokumentace jsou i dokumenty, které prokazují shodu s požadavky mezinárodních norem a
příslušných požadavků předpisů.

Nabízíme:

  • Poradenství při přípravě dokumentace zdravotnického prostředku:
    1. komplexní dokumentace
    2. dílčí dokumentaci