Přehled plánovaných seminářů a workshopů

Dne 15.02.2023 se uskuteční seminář na téma Naplnění požadavků zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích v praxi.

Seminář bude zaměřen na implementaci zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a jeho návaznosti na Nařízení (EU) 2017/745. Část semináře bude také věnována systémům používaných v oblasti zdravotnických prostředků.

Kapacita je omezena, registrace probíhá předem prostřednictvím emailu: mdr@fbmi.cvut.cz.
Termín pro zaslání přihlášky je do 10. února 2023.

Těšíme se na Vaši účast!

Přehled uskutečněných seminářů a workshopů

2022

 • Řízení rizik distributorů a dovozců zdravotnických prostředků (14.12.2022, Praha)
 • Řízení rizik distributorů a dovozců zdravotnických prostředků (14.11.2022, Praha)

 • Cyklus workshopů Certifikace v prostředí MDR

  • Zkušenosti certifikace MDR- zkušenosti s NB 3EC International, a. s. (14. 6., Praha)
  • Zkušenosti certifikace MDR – spol. ELLA-CS, s. r. o. (30.5., Praha)

  Cyklus seminářů Interní audity v prostředí MDR

  • Interní audit důkazů o plnění požadavků na bezpečnost a účinnost v prostředí MDR (22.6., Praha)
  • Interní audit obsahu technické složky (8.6., Praha)
  • Interní audity plnění základních požadavků v prostředí MDR – příloha I (25.5., Praha)
  • Interní audit systému kvality zdravotnických prostředků v prostředí MDR – příloha IX (11.5., Praha)
  • Požadavky systému kvality ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 podle MDR (4. 5., Praha)

  Cyklus seminářů Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a
  její role ve firmách

  • Vigilance zdravotnických prostředků v prostředí MDR (20. 4., Praha)
  • Příprava technické složky v prostředí MDR (13. 4., Praha)
  • Řízení návrhu zdravotnických prostředků z pohledu MDR – příklady (23. 3., Praha)
  • Systém managementu kvality z pohledu MDR (9. 3., Praha)
  • Systém UDI a EUDAMED – příklady z praxe (23. 2., Praha)
  • Klinické a preklinické hodnocení (9. 2., Praha)
  • Preklinické hodnocení – bezpečnost aktivních zdravotnických prostředků (26. 1., Praha)
  • Hodnocení biologické bezpečnosti (12. 1., Praha)
  • Posuzování shody zdravotnického prostředku v prostředí MDR – Úvod pro proces posuzování shody
   (10. 12., Praha)

  2021


  • Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a její role ve firmách
   (03. 11. , Praha)
  • Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a její role ve firmách
   (13. 10.. Praha)
  • Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a její role ve firmách
   (23. 09., Praha)


  V případě zájmu o individuální termín v níže vypsaných oborech neváhejte a kontaktujte nás: