Všechny cykly seminářů a workshopů
jsou momentálně ukončené.
Máte-li zájem o další informace, neváhejte a
kontaktujte nás.


Přehled uskutečněných seminářů a workshopů

2022

Cyklus workshopů Certifikace v prostředí MDR

 • Zkušenosti certifikace MDR- zkušenosti s NB 3EC International, a. s. (14. 6., Praha)
 • Zkušenosti certifikace MDR – spol. ELLA-CS, s. r. o. (30.5., Praha)

Cyklus seminářů Interní audity v prostředí MDR

 • Interní audit důkazů o plnění požadavků na bezpečnost a účinnost v prostředí MDR (22.6., Praha)
 • Interní audit obsahu technické složky (8.6., Praha)
 • Interní audity plnění základních požadavků v prostředí MDR – příloha I (25.5., Praha)
 • Interní audit systému kvality zdravotnických prostředků v prostředí MDR – příloha IX (11.5., Praha)
 • Požadavky systému kvality ČSN EN ISO 13485:2016 ed. 2 podle MDR (4. 5., Praha)

Cyklus seminářů Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a
její role ve firmách

 • Vigilance zdravotnických prostředků v prostředí MDR (20. 4., Praha)
 • Příprava technické složky v prostředí MDR (13. 4., Praha)
 • Řízení návrhu zdravotnických prostředků z pohledu MDR – příklady (23. 3., Praha)
 • Systém managementu kvality z pohledu MDR (9. 3., Praha)
 • Systém UDI a EUDAMED – příklady z praxe (23. 2., Praha)
 • Klinické a preklinické hodnocení (9. 2., Praha)
 • Preklinické hodnocení – bezpečnost aktivních zdravotnických prostředků (26. 1., Praha)
 • Hodnocení biologické bezpečnosti (12. 1., Praha)
 • Posuzování shody zdravotnického prostředku v prostředí MDR – Úvod pro proces posuzování shody
  (10. 12., Praha)

2021


 • Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a její role ve firmách
  (03. 11. , Praha)
 • Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a její role ve firmách
  (13. 10.. Praha)
 • Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/745 a její role ve firmách
  (23. 09., Praha)


V případě zájmu o individuální termín v níže vypsaných oborech neváhejte a kontaktujte nás: