V pátek 10. prosince 2021 byl zahájen cyklus seminářů věnovaný tématu
Osoba odpovědná za dodržování právních předpisů podle nařízení EU 2017/245 a její role ve firmách..

Ing. Petr Šmídl, CSc., předseda asociace CZEDMA a zároveň i externí spolupracovník EZÚ Praha pro oblast auditu a posuzování,
zahájil cyklus svým seminářem o posuzování shody zdravotnických prostředků v prostředí MDR.

Již nyní je možné se hlásit na následující seminář vedený Ing. Jaroslavou Hájkovou, která je taktéž posuzovatelkou EZÚ Praha v oblasti biologického hodnocení a sterilizace.
Seminář se uskuteční ve středu 12. ledna 2021 a ukončení podání přihlášek je stanoveno na 7. ledna 2021.

Pozvánku naleznete v sekci Akademie.

Máte zájem o přihlášení i na další semináře? Neváhejte a kontaktujte nás. Kapacita je omezena.