Vážení,

zveme Vás na nový ucelený cyklus přednášek, zaměřený na provádění interních auditů v prostředí předpisů nařízení EU 2017/745, v rámci programu celoživotního vzdělávání Fakulty biomedicínského inženýrství – Českého vysokého učení v Praze.

Nařízení EU 2017/745 a stále vznikající předpisy a pokyny (dokumenty MDCG, aktualizace technických norem a nových technických předpisů) přináší stále nové požadavky na kvalifikaci a průběžné vzdělávání interních auditorů.

Cyklus přednášek má za cíl podrobně představit tuto problematiku a nabídnout zejména praktické náměty k řešení. Přednášet budou přední odborníci v oblasti zdravotnických prostředků.

Možnosti registrace na seminářích jsou kapacitně omezeny na 20 posluchačů. Registrace probíhá prostřednictvím emailu info@advimed.cz.

Datum zahájení celého cyklu je středa 30. března 2022.

Poslední termín pro zaslání přihlášek na celý cyklus a první přednášku je 27. března 2022. Po tomto datu se již nebude možné registrovat na celý cyklus přednášek.

K účasti na jednotlivých seminářů je však možné se registrovat nejpozději 5 dní před jejich konáním, pokud to umožní aktuální kapacita volných míst.

Další informace naleznete v sekci AKADEMIE.

POZVÁNKA